HOMEPAGE AFIM
Korte geschiedenis van Moçambique

In de steentijd wonen er in in het gebied dat nu Moçambique heet jagers en verzamelaars van voedsel. Het waren voorouders van de San mensen.
Vanaf het jaar 300 migreren Bantoe stammen naar het gebied. Zij introduceren ijzer en landbouw. Rond 1000 vormen zich de Bantoe koninkrijken, er ontstaan handelsbetrekkingen met Arabische en Aziatische handelaren.
Tussen de rivieren Limpopo en Zambezi ontstaat het koninkrijk van Zimbabwe dat grote stenen gebouwen heeft nagelaten. Ten zuiden van de Limpopo vinden we het Thonga koninkrijk.
Door de handel met de Arabische landen ontstaat er een islamitisch-afrikaanse cultuur: Swahili.
In 1498 werd Moçambique door Vasco da Gama ontdekt. Een paar jaar later werden er militaire posten gesticht, spoedig gecombineerd met handelsposten. De Mozambicanen hadden het slecht onder de Portugezen. Honger, dwangarbeid en mishandeling waren aan de orde van de dag en het was dus geen wonder dat er vele opstanden waren.


De overheersers haalden voornamelijk ivoor, goud en landbouwproducten uit het land. Daarnaast was er de slavenhandel. Ook de VOC maakte zich hieraan schuldig. Links ziet u een plek waar de slaven werden verzameld en werden afgevoerd, rechts een plakette ter herinnering.
Op de plakette staat onder meer vermeld:
Tot het begin van de twintigste eeuw kwamen hier vele Moçambicanen voorbij, gemarteld en verbannen door het kolonianisme. Ver van hun familie, ver van hun vaderland, zonder ooit terug te keren.

Na de tweede wereldoorlog was de tijd van kolonisatie voorbij. De overheersers trokken zich terug, vaak na bloedige strijd. Zo ook in Moçambique. De Portugezen, die zelf zuchtten onder een dictatuur, hielden echter nog lange tijd vast aan hun kolonies. In de jaren zestig en zeventig werd de strijd gevoerd door Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique), het bevrijdingsfront van Moçambique. Nadat in Portugal de dictatuur ten einde kwam (Anjerrevolutie) won Frelimo de strijd en werd op 25 juni 1975 de volksrepubliek Moçambique uitgeroepen.

Onder leiding van Samora Machel ontstond een Marxistisch georiënteerde staat. De Portugezen werden weggestuurd en een miljoen vluchtelingen bij de steden werden met geweld teruggestuurd naar het platteland. De economoie ging hard achteruit, de infrastructuur verviel en er brak een burgeroorlog uit met RENAMO, een anti-communistische beweging gesteund door Rodesië (nu Zimbabwe) en Zuid Afrika, die geen Marxistische staat duldden aan hun grenzen.

In 1986 kwam Samora Machel om het leven bij een vliegongeluk (of werd neergeschoten boven Zuid Afrika) en kwam Chissano aan de macht. Hij maakte een einde aan de Marxistische ideologie. In 1992 eindigde de burgeroorlog en zijn Frelimo en Renamo de belangrijkste politieke partijen van het land.

In 2004 werd Chissano opgevolgd door Armando Guebuza die op 28 oktober 2009 werd herkozen tot president. Omdat Frelimo het best georganiseerd is en de middelen heeft kunnen zij een sterke campagne voeren. Het was dus volledig naar verwachting dat Frelimo weer als overwinnaar uit de strijd kwam.

Het land probeert zich nu te ontworstelen aan de armoede. Infrastructuur wordt hersteld en er is veel aandacht voor scholing. Toch is de armoede nog groot en zijn er te weinig banen. Ondanks de voorlichting zijn velen besmet met HIV. Daarnaast is malaria een groot probleem. Het land wordt regelmatig geteisterd door orkanen, droogten en overstromingen. In 2000 was het zuidelijke gedeelte van het land ondergelopen en moesten vele mensen vluchten. Drinkwater is vaak nog een schaars goed dat van verre gehaald moet worden. Op het platteland bij speciale tappunten (fontinarios).

HOMEPAGE AFIM
E-mail: info@afim-trade.eu